Growbook™

Wszystkie produkty growbook zawierają nasiona sosny - drzewa najczęściej wykorzystywanego
w naszej strefie klimatycznej do produkcji
wyrobów z papieru i drewna.
Nasiona w drewnianej osłonce mogą być wkomponowane zarówno w okładkę jedno-
częściową jak i łączoną + tłoczenie growbook™.

Growbook występuje tylko w okładce.