Personalizacja

Wykonujemy personalizację kalendarza zarówno na ślepo jak i z kolorową folią. Możliwe jest tłoczenie jednej, dwóch lub trzech linii tekstu, a także cyfr czcionką Arial 14pkt bold.