Personalizacja

  • wykonujemy personalizację kalendarza zarówno na ślepo jak i z kolorową folią.
  • możliwe jest tłoczenie jednej, dwóch lub trzech linii tekstu, a także cyfr
  • używamy czcionki Arial 14pkt bold.